Juridisch advies bij ontslag of arbeidsrecht in Heemskerk

Juridisch advies omtrent ontslag of arbeidsrecht nodig? Sinds september 2006 adviseer ik, mr. J.F.R. Eisenberger, werknemers en werkgevers op arbeidsrechtelijk gebied. Is een gerechtelijke procedure nodig? Ook dan sta ik u -als advocaat- bij. Inmiddels heb ik in een groot aantal gevallen mijn diensten aangeboden. Er blijkt nog steeds een grote behoefte te zijn aan advies en begeleiding op het gebied van het arbeidsrecht en ontslag.

Arbeidsrechtelijke problemen

Uiteraard is mijn advies er waar mogelijk op gericht problemen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Arbeidsrechtelijke problemen zijn immers niet in het belang van de werknemer noch in dat van de werkgever. Wanneer een gerechtelijke procedure echter onvermijdelijk is sta ik mijn cliënt daarin als advocaat vanzelfsprekend ook bij. Ik ben gespecialiseerd in het voeren van procedures in zowel civiele als ambtelijke zaken. Ik hecht er daarbij belang aan de te voeren strategie in nauw overleg met mijn cliënt uit te zetten.

Het intakegesprek is kosteloos. U kunt vrijblijvend langs komen om een mogelijk probleem aan mij voor te leggen. Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op. Een afspraak kunt u telefonisch of via de e-mail maken.