Mr. J. F. R. Eisenberger Advocaat arbeidsrecht

Voor juridisch advies en bijstand bij gerechtelijke procedures in regio Heemskerk

Neem vrijblijvend contact op

Juridisch advies en bijstand

Hebt u juridisch advies omtrent ontslag of arbeidsrecht nodig? Al meer dan tien jaar adviseer ik, Mr. J. F. R. Eisenberger Advocaat arbeidsrecht, werknemers en werkgevers op arbeidsrechtelijk gebied.

Is er een gerechtelijke procedure nodig? Ook dan sta ik u - als advocaat - bij. Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan advies en begeleiding op het gebied van zowel het arbeidsrecht als het ontslag. Inmiddels heb ik in veel zaken hieromtrent mijn diensten aangeboden.

Arbeidsrechtelijke problemen

Mijn advies is er waar mogelijk op gericht problemen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te lossen. Arbeidsrechtelijke problemen zijn immers niet in het belang van de werknemer noch in dat van de werkgever. Als een gerechtelijke procedure echter onvermijdelijk is, sta ik mijn cliënt daarin als advocaat vanzelfsprekend bij. Ik ben gespecialiseerd in het voeren van procedures in zowel civiele als ambtelijke zaken, waarbij ik er groot belang aan hecht de te voeren strategie, samen en in nauw overleg met mijn cliënt, uit te zetten.

Praktijkgebieden

Intakegesprek

Een intakegesprek is kosteloos. U kunt vrijblijvend langskomen om een (mogelijk) probleem aan mij voor te leggen. Hebt u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op. Een afspraak kunt u telefonisch of via e-mail maken.

Bel: 0251 - 20 65 06