Mr. J. F. R. Eisenberger Advocaat arbeidsrecht

Voor hulp bij arbeidsrechtelijke problemen en ontslag in Heemskerk en omgeving

Bel voor een gratis intakegesprek

Hulp bij arbeidsrechtelijke problemen en ontslag

Een van de belangrijkste rechtsgebieden in het Nederlandse privaatrecht is het arbeidsrecht. Het merendeel van de Nederlandse werkende bevolking is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een ambtelijke aanstelling. Voor de kosten van het levensonderhoud en al het andere dat het leven aangenaam maakt, zijn de meeste mensen afhankelijk van inkomsten die worden verkregen uit werk.

Kom langs in Heemskerk

Wettelijke bescherming

Omdat de wetgever zich er al in het begin van de vorige eeuw bewust van was dat werknemers zich vaak ten opzichte van een sterker geachte werkgever in een kwetsbare positie bevinden, heeft hij voor een wettelijke bescherming gezorgd. Deze bescherming is terug te vinden op veel gebieden binnen het arbeidsrecht. Denk hierbij onder meer aan rechten op vakantie, op verlof en op ontslagbescherming.

Arbeidsrechtelijke bijstand

U kunt bij Mr. J. F. R. Eisenberger Advocaat arbeidsrecht terecht voor onder meer:

 • Ontslag op staande voet
 • Collectief ontslagrecht
 • Afvloeiingsregelingen / ontslagvergoedingen
 • Vragen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten
 • Reorganisaties / collectief ontslagrecht / overgang onderneming
 • Advisering ondernemingsraad
 • Ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter
 • CWI-procedures / ontslagvergunningen
 • Het voeren van gerechtelijke procedures bij de kantonrechter betreffende ontslagrecht, loonvorderingen en vorderingen op basis van kennelijk onredelijk ontslag
 • Advisering inzake rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst / ambtelijke aanstelling
 • Gevolgen einde arbeidsovereenkomst en WW-uitkering
Neem contact op